top of page

Hoe gesteund worden

vzw HoeDoedeDa? ondersteunt op 2 manieren. Door het helpen uitbouwen van een steunend netwerk en/of door mee te zoeken naar financiële ondersteuning. Deze twee aspecten worden steeds met elkaar in verband gebracht.

 

1. Een steunend netwerk voor een gezin met jongdementie: HoeDoedeDa?

 

vzw HoeDoedeDa? richt zich naar families waar jongdementie wordt gecombineerd met nog thuiswonende/schoolgaande kinderen. Bovendien was de persoon met jongdementie voor zijn of haar ziekte vaak nog aan het werk of actief in (sport)verenigingen.

vzw HoeDoedeDa? wil al de organisaties en verenigingen rond het gezin aanspreken om deel uit te maken van het steunend netwerk. Ze worden geïnformeerd van de maatschappelijke problematiek rond jongdementie en de grote praktische, emotionele en financiële gevolgen voor het gezin.

 

Kerngroep samenbrengen

Er wordt aan de familie gevraagd welke nauwe contacten op de hoogte zijn van de situatie (familie, hechte vrienden, goede buren, …). Deze personen worden opgebeld en worden gevraagd om naar een samenkomst te komen op initiatief van vzw HoeDoedeDai.s.m. Zorgcirkels Jongdementie.

Eerste samenkomst kerngroep

Op de eerste samenkomst wordt de expertise van vzw HoeDoedeDa? toegelicht en wordt gepolst naar de bereidheid bij de mensen om een ondersteund netwerk op maat van het gezin mee op te zetten.

Adressen bestand aanleggen

De kerngroep neemt het op zich om een mail- en adressenbestand aan te leggen. Zij bekijken welke vrienden, familie, buren, sympathisanten, verenigingen, (ex)werkgevers, collega’s, ouderverenigingen, sportverenigingen… mogelijks kunnen aangesproken worden om deel uit te maken van het breed steunend netwerk.

Info-moment opzetten

De kerngroep organiseert een info-moment waar de problematiek en concrete situatie worden toegelicht. De concrete inhoud wordt vooraf afgesproken en afgestemd met het concrete gezin. Er wordt een brainstorming gedaan van manieren waarop het gezin kan ondersteund worden (praktisch, emotioneel, financieel). Indien er een grote financiële last is (bijv. omdat de kosten van woon-zorgcentrum te zwaar zijn) worden mogelijkheden van benefietacties en crowdfunding onderzocht. Hoedoededa?

Crowdfunding

In afwachting van een meer structurele oplossing op beleidsniveau kunnen middelen verzameld worden via een systeem van crowdfunding om bijvoorbeeld de kosten van het woon-zorgcentrum te dragen.

Binnen het steunend netwerk kunnen mensen die via een doorlopende opdracht een maandelijkse bijdrage storten. De stortingen gebeuren op de rekening van de vzw. De Raad van bestuur kijkt toe dat het geld wordt besteed volgens de doelstellingen zoals omschreven in de statuten.

vzw HoeDoedeDa? heeft flyers beschikbaar die kunnen dienen om een oproep te doen bij vrienden en sympathisanten om deel te nemen aan de crowdfunding.

Sociale media

De facebookpagina van vzw HoeDoedeDa? kan gebruikt worden om benefietacties te promoten.

Nieuwsbrief

Sympathisanten kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Op die manier worden ze op de hoogte van de activiteiten en ontwikkelingen binnen de vzw.

 

2. Financiële ondersteuning

Via donaties of crowdfunding probeert de vzw HoeDoedeDa? gelden te genereren die kunnen worden ingezet in situaties waar echt nodig en in die situaties waar geen enkel ander gebruikelijk kanaal een oplossing biedt.

Procedure ondersteuning Hoedoededa

 • De aanmelding van de aanvrager moet gebeuren door een professionele dienstverlener.

 • De aanvrager moet voldoen aan de volgende criteria:

  • max. 55 jaar op het moment van de aanvraag

  • met kinderen ten laste

 • Het aanmeldingsdossier bevat minimaal de volgende gegevens:

  • Concrete vraag naar hulp

  • Indien vraag naar financiële hulp: overzicht van financiële situatie (aantonen hulpbehoevendheid van de aanvrager) , medische schets en sociale gegevens

De aanvragen worden gesteld via hoedoededa@hotmail.com

LET'S

CARE

SHARE

GIVE

TOGETHER

bottom of page