top of page

Beste sympathisanten van HoeDoedeDa?,

 

 

Via deze mail willen we jullie graag op de hoogte brengen rond hoe het momenteel met Bart gaat en hoe we dit met HoeDoedeDa? willen en kunnen ondersteunen.

Bart zijn gezondheidstoestand is de laatste maanden verder achteruit gegaan. Toch geniet hij nog veel van de sportieve momentjes samen met vrienden en sympathisanten in samenwerking met de  Zorgcirkels jongdementie. Helaas is zijn taal volledig weg gevallen waardoor hij zijn dank zelf niet meer kan uitspreken. Ook zijn (ver)slikprobleem geeft hem veel last en evolueert niet gunstig. We hopen dat de fijne momenten die nog komen hem nog veel deugd zullen doen.


Ondertussen dragen heel wat mensen bij aan de crowdfunding, zo’n 127, waarbij ze éénmalig een gift deden of maandelijks een bijdrage op de rekening storten. De maandelijkse bijdragen zorgen gemiddeld voor een opbrengst van € 800,00 à € 900,00.

Naast de crowdfunding  zijn de aanvullende financiële acties een groot succes. Vanuit het actiecomité HoeDoedeDa? zijn we dan ook blij om te kunnen melden dat de opbrengst van de crowdfunding aangevuld met de éénmalige financiële (benefiet)acties ons in staat stellen om (voorlopig) de maandelijkse factuur van het woonzorgcentrum (ook met terugwerkende kracht sedert zijn opname vanaf juni)  voor Bart te dragen. De totale kostprijs van het woonzorgcentrum die reeds werd terug betaald, is € 10940,20. Ondertussen ziet het er naar uit dat de Vlaamse regering in de toekomst zal tussenkomen in de dagprijs van het WZC voor een bedrag van 25 € per dag. Dit alles is voor Bart, Lotte en hun gezin een enorme steun.

Omdat Lotte niet betrokken is bij het actiecomité, heeft ze geen zicht op de concrete giften. In haar naam en in naam van het actiecomité willen we iedereen van harte danken voor hun bijdrage.

Het actiecomité beheert het geld voorlopig binnen de structuur van een feitelijke vereniging. I.s.m. Curia wordt de feitelijke vereniging de volgende periode omgezet naar een vzw. Op die manier kunnen we op een transparantie en veilige manier afspraken vastleggen over de werking van het actiecomité. Ook zal worden omschreven dat bij stopzetting van het actiecomité het eventuele restbedrag zal overgemaakt worden aan organisaties die zich richten naar onderzoek en aanbod/ondersteuning van cliënten met jongdementie.

We horen het graag indien jullie nog verdere vragen hebben.

 

Met vele groeten,
namens het actiecomité

Liesbeth Vermeire      Klaas Engels    Eric Beke
Toekomstige bestuurders vzw HoeDoedeDa
?

 

PS Een dikke merci aan degenen die reeds hun bijdrage leverden.
PPS Er zijn nog enkelen die zich geregistreerd hebben via de website, maar waar geen betalingsopdracht van terug te vinden is. Kunnen deze mensen (die wensen een maandelijkse storting te doen) even nakijken of de opdracht bij hun bank juist is doorgevoerd? 

bottom of page